Queens är stängd hela dagen pga. frost! ❄️🥶

Rangen är också stängd, men restaurangen har öppet som vanligt.