Det ser ut att kunna bli kallare i veckan och vi vill redan nu passa på att informera om våra frostregler 🥶
Det är strängt förbjudet att gå ut på banorna vid frost och åtgärder kommer vidtas ifall detta inte följs. Detta gäller även för alla övningsområden.
Om du har bokat en tidig starttid och frost råder, går din tid förlorad. Receptionen hjälper dig självklart att försöka hitta en ny starttid i mån av plats, men kan inte garantera att du kommer ut så snart frosten har släppt. Det är alltid greenkeeperns beslut som gäller, så vänligen respektera detta. ⛳️