Många medlemmar och gäster som spelar på Kungsängens banor undrar hur deras framtida spelmöjligheter påverkas av att ICA nu påbörjat byggnationen av ett stort logistikcenter på granntomten.

GolfStars redaktion frågade GolfStars koncernchef Stefan Silfver.

Stefan, vad är det ICA nu bygger vid GolfStar Kungsängen och varför?
– ICA Fastigheter förvärvade tidigare i år hela fastigheten där bl a GolfStar Kungsängen ligger av den privata markägaren och ICA bygger redan ett stort logistikcenter på granntomten till GolfStar Kungsängen banor. GolfStar äger ett långsiktigt arrende för vår golfverksamhet på marken som ICA nu har köpt. Som en långsiktig fastighetsägare är det ICA Fastigheters avsikt är att ta så stor hänsyn till lokala intressenter såsom GolfStar som möjligt, varför ICA och GolfStar nu slutit ett avtal avseende delar av detta arrende vilket tillvaratar båda parternas intressen. ICA Fastigheter är nu i färd med att ansöka om en ny detaljplan som kommunen därefter måste ta beslut om.

OK, vad betyder detta för mig som spelar på Kungsängen?
– Avtalet med ICA Fastigheter innebär att GolfStar avstår en del av arrendet till ICA Fastigheter och på den marken kan det komma att byggas ytterligare lagerlokaler. Det är i dagsläget klart att golfanläggningen i framtiden kommer att erbjuda 27 fina golfhål, 9 från Kings Course och 18 från Queens Course. GolfStar kommer tillsammans med banarkitekten Peter Fjällman utarbeta en plan för att vidareutveckla och förädla de 27 kvarvarande hålen.

Ojdå, när sker allt detta?
– Under förutsättning att detaljplanen godkänns av kommunen så kommer ”Nya GolfStar Kungsängen” tidigast kunna vara klart till säsongen 2021. Fram till dess spelas banorna som de idag presenteras med undantag för ett par mindre modifieringar såsom flyttning av några tees och ombyggnationen av hål 11.

Så bra, det låter som att slutresultatet kan bli än bättre än idag?
– Ja vi är nöjda över att vi nu lyckats förhandla fram ett bra avtal med ICA Fastigheter som medger att våra medlemmar och gäster kan fortsätta spela på 27 fina golfhål även på lite längre sikt. Vi beklagar förstås förlusten av nio golfhål men gläder oss åt att vi nu får möjlighet att förädla de kvarvarande 27 hålen. Jag är övertygad om att detta blir ett lyft för hela anläggningen!

GolfStars redaktion kommer att fortsätta att bevaka denna process och kontinuerligt rapportera det som händer och beslutas så att våra medlemmar och gäster hela tiden hålls välinformerade.

Välkommen till GolfStar Kungsängen!