Som vi tidigare berättat är ett par av de vita och gula tees på GolfStar Kungsängen Kings flyttade, om- eller nybyggda inför årets säsong (läs mer HÄR>>). Orsaken är att grannen och den nya markägaren ICA beslutat om att bygga ett logistikcenter intill hålen: 11, 12, 13, 14, 17 och 18.

Sprängningar i anslutning till Kings-banan vissa tider under måndag – torsdag  (uppdaterad 9 maj kl 15.30)
Byggnationens sprängningsarbeten har påbörjats och beräknas pågå fram till oktober månad. Då såväl ICA som GolfStar sätter din personliga säkerhet högst kommer ett säkerhetsavstånd på 150 meter (se skissen nedan) från sprängplatsen tillämpas. Berörda tees, fairways, greener och gångvägar kommer därför att stängas av p g a säkerhetsavståndet mån-, tis- och onsdagar mellan kl. 17.20 – 17.35 (fr o m onsdagen 15 maj)  och torsdagar mellan kl. 14.50 – 15.05.

OBS! Befinner du dig då inom säkerhetszonen, MÅSTE du göra ett uppehåll i spelet. Tydliga markeringar och sprängvakter kommer finnas utplacerade i anslutning till säkerhetszonerna inför och under sprängningarna och hänvisa dig till angivna platser där man som spelare får vänta under själva sprängningarna innan ditt spel kan återupptas. Vänligen följ sprängvakternas anvisningar!

För din säkerhet informerar vi om detta även när du bokar din starttid och i anläggningens reception i samband med incheckning samt på berörda håls tees. Som du förstår är det förenat med livsfara att vistas på de avstängda bandelarna under dessa tider och vi hoppas att du som spelare respekterar detta. Vi beklagar naturligtvis att du kan bli störd på detta sätt under ditt spel men Din säkerhet går före allt annat. Tack för din medverkan!